Meer op vakantie bij gebrek aan groen in de woonomgeving

17-02-2012 | Publicatie

Inwoners van postcodegebieden met een berekend tekort aan groen, gaan vier nachten per jaar meer op vakantie dan de mensen die in een gebied wonen zonder een tekort. Voor inwoners van gebieden met een matig of klein tekort zijn dit nog altijd twee nachten meer. Dat blijkt uit een gezamenlijk wetenschappelijk artikel van onderzoekers van Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen UR en PBL. Een Nederlandse versie van dit artikel is verschenen bij het Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme (NRIT).

Randstedelingen minder tevreden over groen in de woonomgeving

Dat een groentekort daadwerkelijk aanleiding is om meer op vakantie te gaan, is uit dit onderzoek niet vast te stellen. Ander onderzoek laat echter ook zien dat Randstedelingen minder tevreden zijn over het groen in de woonomgeving, met name over de rust die het groen biedt. Een oorzakelijk verband wordt daarom wel waarschijnlijk geacht.