Menging van wonen en werken

01-09-2010 | Publicatie

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft onderzoek gedaan naar de menging van wonen en werken in Nederlandse steden. Deze is de laatste decennia iets toegenomen ten opzichte van de naoorlogse periode.

Op basis van bedrijfsprofielen en een stedenbouwkundig ontwerp op maat kan er in potentie nog veel meer worden gemengd, met alle voor- en nadelen vandien. Hiervoor is echter wel een ander instrumentarium noodzakelijk.