Methoden en basisgegevens voor het schatten van gezondheidseffecten door blootstelling aan fijnstof en ozon

16-07-2015 | Publicatie

In 2015 verscheen de MKBA-studie ‘De kosten en baten van het Commissievoorstel ter vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen’, opgesteld door PBL, RIVM en ECN ter onderbouwing van het Nederlandse standpunt in de onderhandelingen voorafgaand aan afspraken in de EU over emissiereductieverplichtingen voor 2030. Methoden en basisgegevens gebruikt in de gezondheidseffectberekeningen voor deze nationale MKBA-analyse, zijn gedocumenteerd in dit achtergrondrapport.

In de MKBA zijn de kosten en baten berekend van het in 2013 door de Europese Commissie gepubliceerde voorstel voor het verdergaand verbeteren van de luchtkwaliteit door het stellen van reductieverplichtingen per EU-lidstaat. De verplichtingen zijn als relatieve reductie geformuleerd: van de uitstoot in 2030 ten opzichte van 2005. Ook de Europese Commissie heeft een MKBA opgesteld. Daarbij maakt de Commissie gebruik van een eigen cijferbasis die verschilt van de Nederlandse.