Mijlpaal of tussenstap: verder na Kopenhagen

25-03-2010 | Publicatie

Na een onderhandelingsproces van twee jaar, met als hoogtepunt de klimaatconferentie in Kopenhagen van december 2009, ligt er nu een ‘Copenhagen Climate Accord’. Dit artikel kijkt terug op de klimaatconferentie, met als doel een beeld te schetsen van een mogelijke rol voor Nederland en Europa bij het internationale klimaatbeleid in de toekomst

De dobbelstenen zijn gevallen. Na een onderhandelingsproces van twee jaar, met als hoogtepunt de klimaatconferentie in Kopenhagen van december 2009, ligt er nu een ‘Copenhagen Climate Accord’. De uitkomsten zijn volgens velen teleurstellend. Hoewel het te gemakkelijk is dit akkoord alleen maar kritisch te bekijken, is die beoordeling in zeker twee opzichten terecht: de tekst van het huidige akkoord is mager, en de rol van Europa in Nederland bij de totstandkoming van het akkoord was veel kleiner dan gehoopt. Maar belangrijker dan te constateren wat er is misgegaan, is de vraag hoe Nederland en Europa nu verder moeten. Dit artikel kijkt daarom terug op de klimaatconferentie, met als doel een beeld te schetsen van een mogelijke rol voor Nederland en Europa bij het internationale klimaatbeleid in de toekomst.