Milieubalans 2000. Het Nederlandse milieu verklaard

01-09-2000 | Publicatie

In de Milieubalans 2000 is te lezen hoe de kwaliteit van het Nederlandse milieu er anno 2000 voor staat, waardoor dit komt en wat de effecten zijn op mens en natuur. De cijfermatige onderbouwing staat in het Milieucompendium, een gezamenlijke uitgave van het CBS en het Milieu- en Natuurplanbureau.

De volgende hoofdstukken staan in deze Milieubalans:

  • Dertig jaar Milieubeleid;
  • Energiegebruik en Klimaatverandering;
  • Grensoverschrijdende luchtverontreiniging;
  • Het milieu in het landelijk gebied;
  • De mens in de stedelijke leefomgeving.

Als bijlage worden onder andere de emissies per thema per doelgroep gegeven.

Deze Milieubalans gaat speciaal in op de afweging tussen milieu en economie. De consument profiteert van de hoge economische groei van de afgelopen jaren. Door de welvaartsontwikkeling blijft de energiebehoefte, met name voor elektriciteit en mobiliteit, stijgen. De groeiende energiebehoefte heeft in 1999 niet geleid tot een stijgende CO2-emissie. Die is voor het eerst sinds jaren gedaald, met ongeveer 2% ten opzichte van 1998. De belangrijkste verklaring is de toegenomen import van elektriciteit uit het buitenland; een gevolg van de liberalisering van de Europese energiemarkt.

Op grond van de wet Milieubeheer brengt het RIVM jaarlijks een Milieubalans uit ter ondersteuning van het beleid. Dit rapport komt tot stand in samenwerking met een groot aantal wetenschappelijke instituten en planbureau's, en beschrijft de toestand van het milieu en de samenhang tussen de toestand van het milieu en het gevoerde beleid.