Milieudruk van internationale handel; een evaluatie van beschikbare methoden

06-10-2009 | Publicatie

Dit rapport evalueert verschillende methoden voor de vaststelling van de mondiale milieueffecten van internationale handel. De methoden worden aan de hand van een evaluatiekader beoordeeld en op basis van de uitkomsten van deze evaluatie wordt een geschikte geïntegreerde aanpak voor het kwantificeren van de milieudruk van importen en exporten voorgesteld. Het rapport gaat verder in op de praktische implementatie van de voorgestelde methode en de rol van verschillende stakeholders daarbij.

Vaststellen van de milieueffecten van internationale handel

Internationale handel in goederen en diensten groeit als gevolg van een toenemende specialisatie en globalisering van productie en consumptie. Voor het kwantificeren van de milieueffecten van toenemende handel tussen landen en het opstellen van milieuhandelsbalansen zijn verschillende methoden beschikbaar. Het rapport evalueert deze methoden en doet een voorstel voor de meest geschikte aanpak.

Om tot een geschikte methode voor het kwantificeren van de milieueffecten van handel te komen worden in het rapport vijf beleidsdimensies onderscheiden – economie, milieu, ruimte, tijd en fase in de levenscyclus. De evaluatie richt zich verder primair op handelsstromen tussen landen en de productiesectoren in deze landen en minder op de import of export van specifieke producten of productgroepen. Op basis van de evaluatie stelt het rapport voor om een multiregionaal input-output kader met uitbreiding naar milieu aspecten als methodologische basis te nemen. Specifieke beleids- en onderzoeksvragen kunnen dan worden aangepakt op basis van een multiregionale structuur. Waar verdere detaillering gewenst is kan gebruik gemaakt worden van verschillende vormen van hybride modellering (input-output analyse in combinatie met procesdata). Het voordeel van een input-output kader is dat het nauw aansluit bij de systemen van Nationale Rekeningen en Milieurekeningen.

Het rapport is het eindresultaat van het Environmental ImPact Of Trade (EIPOT) project uitgevoerd door een consortium van vier Europese onderzoeksinstituten (SEI-York, SERI, Statistics Sweden en het Planbureau voor de Leefomgeving) in opdracht van het Scientific Knowledge for Environmental Protection (SKEP) netwerk.