Monitoring van klimaatverandering in Nederland

16-11-2009 | Publicatie

Het Global Climate Observing System (GCOS) van de World Meteorological Organisation (WMO) coördineert op verzoek van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) de mondiale inspanningen op het gebied van klimaatwaarnemingen en het monitoren van het klimaat, en doet aanbevelingen voor te verrichten waarnemingen. Om tegemoet te komen aan de aanbevelingen van GCOS hebben institituten en organistaties in Nederland die een bijdrage leveren aan deze mondiale inspanning het stelsel van van klimaatwaarnemingen in Nederland geanalyseerd.

Klimaatwaarnemingen in Nederland

Deze inventarisatie, uitgevoerd door CESAR, Deltares, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), Rijkswaterstaat Waterdienst, Rijksintituut voor Volksgezonheid en Milieu (RIVM), Rijksuniversiteit Groningen (RUG-CIO), TNO , Universiteit Utrecht (UU-IMAU), Vrije Universiteit (VU), Technische Universiteit Delf en Wageningen Universiteit (WUR-Alterra) in het kader van het Wetenschappelijk Assessment en Beleidsanlyse voor Klimaatverandering (WAB) betreft zowel de klassieke meteorologische waarnemingen als de relatief nieuwe waarnemingen van vele andere parameters van het mondiale klimaatsysteem die nodig zijn om klimaatverandering te begrijpen en klimaatprojecties te kunnen ontwikkelen. Het blijkt dat de financiering van deze nieuwe klimaatwaarnemingen in Nederland voornamelijk ad-hoc plaatsvindt vanuit kortlopende nationale en internationale programma’s. Dit is een ongewenste situatie omdat door deze wijze de continuïteit in gevaar komt. De traagheid van klimaatveranderingen en aanwezigheid van natuurlijke variabiliteit vereisen lange doorlopende observatiereeksen van hoge kwaliteit en daarmee continuïteit in de financiering.

Uit de inventarisatie blijkt dat:

  • Er is onvoldoende lange termijn financiële ondersteuning van klimaatmonitoring programma’s waardoor de noodzakelijke continuïteit ervan in gevaar komt;
  • Klimaatmonitoring leent zich uitstekend voor structurele steun aan ontwikkelingslanden, waarmee Nederland haar commitments kan invullen, maar deze steun ontbreekt momenteel;
  • Verantwoorde klimaatmonitoring kan uitgevoerd worden tegen kosten die gering zijn ten opzichte van de kosten van adequaat beleid rond klimaatverandering.

Meer informatie

  • CESAR, een samenwerkingsverband tussen TU-Delft, KNMI, RIVM, WUR, ECN, ESA-ESTEC, TNO en IMAU die m.b.v. een 200 meter hoge meteorologische mast (Cabauw) de toestand van de atmosfeer meet.
  • Global Climate Observing System (GCOS)
  • UNFCCC