Naar een duurzame energievoorziening in onzekere tijden

Publicatie

Nederland streeft naar een duurzame energievoorziening in 2050. Wat dat precies is, is niet nader omschreven. Er is ook te veel onzeker om dat in een blauwdruk vast te leggen. Maar als het beleid zelf een grote onzekerheid is geworden, klinkt de roep om een ‘stip aan de horizon’ begrijpelijkerwijs luid. Zonder een globale schets van wat je wilt bereiken, zal een ingrijpende transitie niet lukken.

Realisatie duurzame energievoorziening vraagt om een mix van technieken

Dit artikel gaat in op de belangrijkste onzekerheden die uit verschillende scenario's en modelstudies naar voren komen. Ook in 2040 gebruiken we nog veel fossiele energie. Het aandeel hernieuwbare energie is toegenomen, de ontwikkeling van aardgas is onzeker.

De Europese energie- en koolstofintensiteit moet driemaal sneller omlaag dan tot nu toe het geval is. Tot 2030 zijn relatief goedkope opties nog grotendeels toereikend, daarna zijn duurdere nodig. Een robuuste Nederlandse aanpak volgt de Europese afspraken voor 2030, maar zet daarnaast sterk in op innovatie en met name demonstratieprojecten. Dat lukt alleen in een systeembenadering waarin wordt geredeneerd vanuit comparatieve voor- en nadelen. Omdat het beleid zelf een van de grootste onzekerheden is geworden, ligt een vorm van wetgeving over realisatie van langetermijndoelen voor de hand.

Dit artikel is onderdeel van een speciale uitgave van TPEdigitaal met als thema Energiebeleid en Klimaat. Zie tevens de overige publicaties met medewerking van PBL.

Auteurs

Pieter Boot

Kenmerken

Publicatietitel
Naar een duurzame energievoorziening in onzekere tijden
Publicatiedatum
20 Juli 2015
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
TPEdigitaal
Productnummer
1850