Natuur als luxe of noodzaak: natuurbeleid in beweging

01-09-2011 | Publicatie

Over het natuurbeleid wordt momenteel volop gediscussieerd. Wat de samenleving in de toekomst verwacht van het natuurbeleid is nog niet zo duidelijk. De wensen voor natuur lijken divers, zo blijkt bijvoorbeeld uit de programma’s van de politieke partijen. Het Planbureau voor de Leefomgeving brengt samen met Wageningen UR de maatschappelijke keuzes in kaart. Daartoe zijn vanuit verschillende visies op natuur en vanuit verschillende maatschappelijke opgaven vier oriëntaties op natuur ontwikkeld.