Natuurpunten voor de Afsluitdijk

15-03-2011 | Publicatie

In een maatschappelijke kosten-batenanalyse of kosteneffectiviteitsanalyse moeten de effecten op natuur in kaart worden gebracht. In de praktijk gebeurt dat vaak met plussen en minnen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een methode ontwikkeld waarbij natuureffecten beter kunnen meewegen: de Natuurwaarde-indicator, die natuureffecten uitdrukt in natuurpunten.

De methode is onlangs ingezet in het project Toekomst Afsluitdijk. Daaruit bleek dat de Natuurwaarde-indicator het mogelijk maakt alternatieven op gestructureerde en transparante wijze met elkaar te vergelijken.