Nederland in 2040: gebiedsontwikkeling in onzekere tijden

15-02-2012 | Publicatie

Op basis van een toekomstverkenning 2040 wordt de toekomstige gebiedsontwikkeling geschetst.

Geconcludeerd wordt dat kleinschalige verstedelijking met een overheid die primair kaderstellend is, beter kan omgaan met de onzekerheid en risico’s die voor ons liggen dan de historisch gegroeide praktijk van grootschalige, integrale gebiedsontwikkelingen met een sterk risicodragende rol van de overheid.