Nu al voorsorteren op uitstroom oudere huishoudens

01-02-2013 | Publicatie

Het is bekend dat mensen met het vorderen der jaren steeds minder verhuizen. Veel onderzoekers verwachten dat de vergrijzing dan ook tot een afnemende verhuismobiliteit en verdergaande stagnatie van de woningmarkt leidt. Toch klopt dit maar ten dele: bij overlijden of verhuizing naar een zorginstelling stromen oudere huishoudens de woningmarkt uit en laten zij een woning achter. Die uitstroom gaat in de komende decennia toenemen, in het bijzonder uit de koopsector.