Nu de koers is bepaald

20-06-2019 | Rapport

Het PBL is door het (toenmalig) ministerie van Infrastructuur en Milieu in januari 2015 gevraagd een ex-ante evaluatie op te stellen van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Deze Policy Brief bevat de beoordeling van de ontwerp-Nationale Omgevingsvisie, die het kabinet op 20 juni 2019 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Evaluatiecriteria NOVI

Het kabinet heeft de ontwerp-NOVI naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit najaar volgt een periode van maatschappelijke consultatie. De definitieve NOVI wil het kabinet in december 2019 naar de Tweede Kamer sturen.

De Omgevingswet en de Memorie van Toelichting geven een groot aantal randvoorwaarden aan voor omgevingsvisies. Uit die randvoorwaarden heeft het PBL criteria afgeleid voor het evalueren van omgevingsvisies. Deze criteria zijn eerder beschreven in de PBL-policy brief 'Naar een samenhangende Nationale Omgevingsvisie'. In de vandaag verschenen ex-ante evaluatie zijn deze criteria concreet toegepast op de ontwerp NOVI.