Ontwikkelingsplanologie

24-05-2004 | Publicatie

Terecht wordt de ontwikkelingsplanologie steeds vaker omarmd als planningspraktijk naast de traditionele toelatingsplanologie. De toepassing van ontwikkelingsplanologie is echter geen eenvoudige zaak. Wordt hierover te gemakkelijk gedacht, dan dreigt al snel het gevaar dat de betrokken actoren slappe compromissen sluiten die geen enkele meerwaarde hebben ten opzichte van de bestaande situatie.

Denk niet te gemakkelijk over ontwikkelingsplanologie

De planningspraktijk leert dat het belangrijk is om de ontwikkelingsplanologie te richten op het realiseren van innovaties, om de juiste mensen met de juiste vaardigheden in te schakelen en brede groepen van overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers al in een vroeg stadium bij het overleg te betrekken. Bovendien moeten conflicten niet worden vermeden maar juist hanteerbaar worden gemaakt.

Hiernaast beveelt het Ruimtelijk Planbureau aan werk te maken van financiƫle verevening in de regio, een provinciaal voorkeursrecht of een provinciale grondbank. Ook valt te denken aan een vliegende brigade die de regionale partijen ondersteunt wanneer belangrijke knelpunten en uitdagingen ontstaan. Dit voorkomt dat in elke regio afzonderlijk het wiel opnieuw wordt uitgevonden. De rijksoverheid kan zo bevorderen dat de regio's meer mogelijkheden krijgen om werk te maken van ontwikkelingsplanologie.

De rapporten worden uitgegeven bij NAi Uitgevers te Rotterdam en zijn te bestellen via de boekhandel, telefonisch bij NAi Uitgevers (010 4401203) en via de website van het NAi.