Oratie Edwin Buitelaar Verstedelijking verklaard

15-05-2019 | Publicatie

Op 15 mei 2019 hield Edwin Buitelaar zijn inaugurele rede bij de aanvaardiging van de door het PBL ingestelde leerstoel Land and Real Estate Development aan de Universiteit Utrecht.

Hierin vraagt hij aandacht voor wat hij noemt 'het onderwaterscherm': de onzichtbare processen en spelregels van grond- en vastgoedontwikkeling. Een goed begrip daarvan vergroot het inzicht in hoe verstedelijking zich voltrekt. Daarnaast kijkt hij vooruit en richt zich specifiek op het omgevingsplan als hét voor de burger bindende juridisch kader waarbinnen de wijk van de toekomst vorm gaat krijgen. Het pleit voor het maken van stabiele en generieke omgevingsplannen.