Oude mensen dupe van gebreken in de woonomgeving

09-10-2007 | Publicatie

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, het is al jaren een onaantastbaar uitgangspunt van het ouderenbeleid. Zorgvoorzieningen en huisvesting worden er op afgestemd. Maar wat de lokale overheid te vaak over het hoofd ziet, is de fysieke gesteldheid van de woonomgeving. Is de doorsnee woonomgeving wel geschikt voor oude mensen die op hoge leeftijd nog willen deelnemen aan het dagelijkse leven? Hoe begaanbaar is de omgeving, hoe bereikbaar zijn de voorzieningen, en hoe veilig is de directe woonomgeving? Onderzoek in vier uiteenlopende woonwijken laat zien op welke kenmerken van de woonomgeving moet worden gelet: goed ontwerp, goed onderhoud en kleinschaligheid, daar gaat het om.