Particuliere woningbeleggers en toegankelijkheid van de woningmarkt: de casus Amsterdam

In november 2017 publiceerde het Parool op basis van eigen onderzoeksjournalistiek het volgende: ‘Amsterdamse woningmarkt in handen van het grote geld’. Meer precies: 21 particulieren bezitten meer dan honderd huizen (of bedrijfspanden) per persoon. De discussies die daarna volgden binnen de (sociale) media waren stevig van toon en bestreken vele onderwerpen. In deze notitie willen we de discussie ontwarren en de verschillende argumenten afzonderlijk tegen het licht houden. Ook willen we de discussie plaatsen binnen het bredere debat over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de woningmarkt.

Discussie naar aanleiding van de Parool-publicatie

In de discussie naar aanleiding van de Parool-publicatie leken een aantal zaken door elkaar te lopen:

  • de maatschappelijke verantwoordelijkheid van leden van de koninklijke familie
  • schendingen van het (huur)recht door verhuurders
  • leegstand van huurwoningen
  • concentratie van woningbezit
  • de maatschappelijke betekenis van buy-to-let en particuliere verhuur.

Voor een goede discussie is het zaak ze uit elkaar te halen en per stuk te bespreken.

Auteurs

Edwin Buitelaar, Frans Schilder

Kenmerken

Publicatietitel
Particuliere woningbeleggers en toegankelijkheid van de woningmarkt: de casus Amsterdam
Publicatiedatum
18 januari 2018
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
3215