PCDitch, een model voor eutrofiering en vegetatie-ontwikkeling in sloten

Publicatie

Overmatige bemesting van landbouwpercelen belast poldersloten op een dusdanige wijze dat er een omslag kan optreden van helder water, met ondergedoken waterplanten, naar een volledige kroosbedekking, die aeroob leven verstoort en de biodiversiteit ernstig vermindert. PCDitch is een functioneel model van een sloot. Het beschrijft dynamisch de nutriƫntenhuishouding in water, sediment en vegetatie, en de competitie tussen verschillende vegetatiegroepen.

PCDitch is gekalibreerd op de proefsloten van de Sinderhoeve, met gebruik van gegevens van de Landbouw-Universiteit Wageningen en het DLO-StaringCentrum. De waargenomen dominantie van ondergedoken planten bij lage, en kroos bij hoge belasting , werd door het model bevredigend gesimuleerd. Ook is het model toegepast op de sloten in Noord-Holland, gebruikmakend van veldgegevens van het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier.

Tenslotte wordt een methode gepresenteerd, die een relatie legt tussen de nutriƫntenbelasting en de dominante vegetatiegroep. Het model voorspelt het bestaan van een 'kritische belasting' of 'kritische concentratie' in het toevoerende water, waarboven kroosdominantie te verwachten is. De kritische belasting hangt af van grondsoort, verblijftijd en waterdiepte. De afgeleide dosis-effect-curven hebben in dit stadium een voorlopig karakter.

Auteurs

Janse JH , Puijenbroek PJTM van

Kenmerken

Publicatietitel
PCDitch, een model voor eutrofiering en vegetatie-ontwikkeling in sloten
Publicatiedatum
30 september 1997
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
90299