PEARL: een nieuw regionaal prognosemodel

11-10-2006 | Publicatie

In 2006 hebben het toenmalige Ruimtelijk Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het eerst een regionale bevolkings- en allochtonenprognose uitgebracht, op basis van het model PEARL. De overheid heeft prognoses vooral nodig om te kunnen plannen. Bijvoorbeeld om te bepalen hoeveel huizen er gebouwd moeten worden en op welke locaties. En voor de planning van (basis)scholen is het noodzakelijk een goede indicatie te hebben van het aantal jongeren dat in de toekomst onderwijs gaat volgen en in welke plaatsen zij wonen. In dit artikel wordt ingegaan op het prognosemodel en op (analyses ten behoeve van) de veronderstellingen van de regionale prognose, voor zover deze betrekking hebben op de bevolking (naar herkomstgroep).