Plan van Aanpak Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Bodemsanering

15-05-2006 | Publicatie

Dit Plan van Aanpak voor de Maatschappelijke Kosten-BatenAnalyse Bodemsanering is een eerste antwoord op de toezegging van Staatssecretaris Van Geel aan de Tweede Kamer om een MKBA Bodemsanering te laten opstellen.

Het Plan is tot stand gekomen in samenwerking met het CPB en in overleg met mogelijke uitvoerders van onderdelen van het project (RIVM, MMG Advies, Bureau Bodem en milieuBeleid 3B) en is voorgelegd aan een groot aantal maatschappelijke groeperingen, ook middels een workshop. Er is nog geen invulling gegeven aan de MKBA, maar het Plan geeft aan hoe de MKBA opgezet gaan worden, welke aspecten (financieel-economisch, ecologisch, en gezondheid) beoordeeld gaan worden en welke methodiek (beoordeling van representatieve gevallen uit de verschillende segmenten van de werkvoorraad) gevolgd wordt. Ook is op een aantal aspecten (bijvoorbeeld normenbouwwerk, gezondheidsschade, vergelijking normen in Europa) nadere informatie gegeven. Belangrijke constatering is dat voor het normenbouwwerk dat ten grondslag ligt aan de interventiewaarden bodemsanering en het saneringscriterium, is vastgesteld dat hiervoor, wat betreft de effecten, is aangesloten op het algemene risicobeleid in Nederland. In oktober 2006 zal de MKBA worden opgeleverd, waarbij, gezien de beschikbare doorlooptijd geen en voor de politieke afweging worden opgeleverd.