Plannen voor de stad

Publicatie

In de publicatie Plannen voor de Stad beschrijven CPB (Centraal Planbureau) en PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) twee nieuwe analyse-instrumenten, de planobjectivering en de agglomeratie-exploitatie. Met deze instrumenten kunnen de effecten van verstedelijkingsprojecten in beeld worden gebracht.

Beide nieuwe instrumenten zijn bedoeld als een aanvulling op de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) en maken deze betrouwbaarder en nuttiger voor de besluitvorming. Bestuurders zullen hun plan in de uitkomsten van de MKBA gemakkelijker herkennen.

Met Plannen voor de Stad maken CPB en PBL een begin om meer grip te krijgen op de manier waarop verstedelijkingsprojecten effect hebben op het functioneren van steden. Plannen voor de Stad is ook een uitnodiging aan iedereen die betrokken is bij verstedelijkingsbeleid en de ontwikkeling en beoordeling van verstedelijkingsprojecten, om de nieuwe instrumenten te testen en samen met de planbureaus te werken aan verbeteringen of uitbreidingen ervan.

Auteurs

Gerbert Romijn, Gusta Renes

Kenmerken

Publicatiedatum
6 maart 2013
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
686