Professionaliseren van lerend evalueren: lessen uit de praktijk van het Planbureau voor de Leefomgeving

Rapport

De laatste jaren wint lerend evalueren aan populariteit als beleidsonderzoeksmethode voor weerbarstig maatschappelijke vraagstukken. Lerend evalueren is een participatieve evaluatiemethode waarbij beleidsonderzoekers en beleidsbetrokkenen gezamenlijk optrekken om díe inzichten te ontsluiten die nodig zijn om de kwaliteit van het beleid te verbeteren.

De ervaringen van het Planbureau in zes principes beschreven


Het PBL pioniert met lerend evalueren sinds 2014. We schetsen de aanleiding voor lerend evalueren en de verschillen met meer gangbare beleidsevaluatiemethoden. Op basis van de ervaringen met de lerende evaluatie van het Natuurpact, het Interbestuurlijke Programma Vitaal Platteland en Regio Deals voor brede welvaart reflecteren we op hoe lerend evalueren bij het Planbureau gestalte krijgt. Daarbij lichten we de zes principes die worden gehanteerd ten behoeve van kwaliteit en impact toe.

Aanbevelingen voor professionaliseren

Aanvullend worden de uitdagingen die projectteams tegenkomen met het toepassen van lerend evalueren beschreven. Het gros daarvan kan worden herleid naar verschillende beelden zowel binnen en buiten de organisatie over wat ‘goede’ beleidsevaluatie is. Maar ook beperkte capaciteit en competenties vormen uitdagingen. De aanbevelingen die we hiertoe formuleren hebben betrekking op individuele projectteams en het belang van kwaliteits-en omgevingsbewustzijn, op de informele community of practice en het borgen van lerend vermogen, en op de organisatie als geheel en het faciliteren van professionaliseren van de methodiek.

De notitie is in de eerste plaats bedoeld om de praktijk van lerend evalueren bij het PBL te professionaliseren, maar dient eveneens als inspiratie en naslagwerk voor andere (kennis)organisaties die met lerend evalueren aan de slag zijn, of dat willen.

Auteurs

PBL Auteurs
Lisa Verwoerd
Overige auteurs
Hilde Brouwers (VU)
Evelien de Hoop (VU)

Kenmerken

Publicatietitel
Professionaliseren van lerend evalueren: lessen uit de praktijk van het Planbureau voor de Leefomgeving
Publicatiedatum
1 december 2022
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
38
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5047