Quickscan ontwikkelingen vraag en aanbod geliberaliseerde huurwoningen

Het PBL heeft een ‘quickscan’ gedaan naar de potentiële vraag en het aanbod van geliberaliseerde huurwoningen in de toekomst. Het gaat hier om woningen met een huur vanaf ca. € 700, waarvoor geen huurtoeslag kan worden aangevraagd. Het Kabinet wil de ontwikkeling van huurwoningen in het middensegment ondersteunen om zo de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren.

Vraag naar huurwoningen in het middensegment

De Nederlandse woningmarkt telt weinig huurwoningen in het middensegment (huur tussen ca. € 700 en 900). Verreweg de meeste Nederlanders wonen in een koopwoning of in een sociale huurwoning. Slechts 5% van de totale woningvoorraad is een zogeheten ‘geliberaliseerde huurwoning’. De grootste vraag naar deze huurwoningen is te verwachten van jonge huishoudens tot 35 jaar met een midden- tot hoger inkomen.

Auteurs

Martijn Eskinasi

Kenmerken

Publicatietitel
Quickscan ontwikkelingen vraag en aanbod geliberaliseerde huurwoningen
Publicatiedatum
14 oktober 2015
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
1878