Reactie op Afwegingskader Randstad Sleutelprojecten

27-08-2010 | Publicatie

Op verzoek van het ministerie van VROM geven het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving in deze notitie commentaar op het concept Afwegingskader. In dit concept Afwegingskader worden criteria voorgesteld voor de selectie van potentiële sleutelprojecten voor de periode na 2020.