Regionale huishoudensprognose 2005-2025

13-03-2007 | Publicatie

De komende twintig jaar neemt het aantal alleenstaanden naar verwachting met 800.000 toe tot 3,3 miljoen. Die toename doet zich in vrijwel alle gemeenten voor. Op dit moment wonen alleenstaanden vooral in de grote steden; meer dan 40 procent van alle huishoudens in de grote stad bestaat uit alleenstaanden. In 2025 zullen echter ook verschillende randgemeenten een groot aantal alleenstaanden huisvesten, terwijl hun aantal in de grote steden naar verhouding hetzelfde blijft. Deze toename van het aantal alleenstaanden wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de vergrijzing: ruim de helft van die toename komt voor rekening van de 65-plussers. Daarnaast gaan er meer paren uit elkaar.

Dit blijkt uit cijfers van de door het Ruimtelijk Planbureau (RPB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vervaardigde Regionale huishoudensprognose 2005-2025. Voor het eerst wordt daarbij ook de regionale ontwikkeling van de huishoudens van allochtonen voorspeld. Deze prognoses zullen voortaan tweejaarlijks worden uitgebracht.