Regionale woningsmarktsimulaties met Houdini

De woningmarkt is bij uitstek een regionale aangelegenheid. Toch bestaan er nauwelijks regionale simulaties van de lange termijneffecten van demografische en economische ontwikkelingen op woningprijzen, woningbouwproductie en betaalbaarheid. Bij het Planbureau voor de Leefomgeving wordt gewerkt aan Houdini, een strategisch simulatiemodel van de regionale woningmarkt. Met behulp van dit model kunnen voor verschillende scenario’s de effecten worden doorgerekend op prijzen, nieuwbouw en drukverschillen op regionale woningmarkten.

Wat voegt Houdini toe?

Houdini voegt enkele onderdelen toe aan de bekende modellen van het Centraal Planbureau en het Socrates-model van ABF Research. Deze modellen zijn bewust monodisciplinair opgezet. Houdini combineert de perspectieven en laat juist zien waar deze elkaar beïnvloeden. En meer dan in beide andere modellen zijn de reacties van actoren in de markt gemodelleerd.

De eerste simulatieresultaten vormen voldoende aanleiding om door te gaan met de ontwikkeling van Houdini. Uiteraard is Houdini gabseerd op het beleid uit het verleden en rekent het model de bestaande causale relaties gewoon verder door. Daarbij zijn aannames nodig over hypotheekrente en inkomensgroei, allemaal lastig te voorspellen zaken. Houdini leent zich dan ook bij uitstek voor het doorrekenen van verschillende (beleids)scenario’s.

Auteurs

Martijn Eskinasi

Kenmerken

Publicatietitel
Regionale woningsmarktsimulaties met Houdini
Publicatiedatum
2 april 2011
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Tijdschrift voor de volkshuisvesting, april 2011
Productnummer
506