Ruimte voor gezond leven in de stad van de toekomst

01-09-2015 | Publicatie

De toekomst lijkt aan de stad, als motor voor een duurzame economie. Er ligt een uitdagende innovatie- en investeringsopgave om duurzame waarden toe te voegen aan stedelijke kwaliteit.

De stad van de toekomst helpt gezondheid en welzijn te bevorderen. Het wordt een sociale en zorgzame stad, waarin het sociaal kapitaal zoveel mogelijk wordt vergroot en waar zo goed mogelijk wordt voorzien in de zorgbehoefte van zoveel mogelijk mensen. Dat vraagt om een nieuw soort stedenbouw en ruimtelijke ordening. Een essay.