Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Ruimtelijke dichtheden en functiemenging landsdekkend verbeeld

Artikel | 02-02-2018

Het PBL werkt aan het automatiseren van de landsdekkende berekening van verschillende ruimtelijke dichtheden, zoals FSI en GSI,  op verschillende schaalniveaus, zoals bouwblok en buurt. De uitkomsten kunnen worden toegepast voor empirisch onderzoek, morfologisch onderzoek, in capaciteitsbepaling voor gebiedsontwikkelingen en als referentiemateriaal voor toekomstige planvorming.

Vanuit het projectteam, dat verder bestaat uit Martijn Spoon en Johan van der Schuit, schreven Arjan Harbers en Hans Van Amsterdam voor ROMagzine (http://romagazine.nl) over het tot stand komen van de ruimtelijke dichtheden en over de eerste resultaten.

Auteur(s)Arjan Harbers en Hans van Amsterdam
Publicatiedatum02-02-2018
PublicatieROmagazine jaargang 36 | #01-02 | pagina 08-11