Ruimtelijke dichtheden en functiemenging landsdekkend verbeeld

02-02-2018 | Publicatie

Het PBL werkt aan het automatiseren van de landsdekkende berekening van verschillende ruimtelijke dichtheden, zoals FSI en GSI,  op verschillende schaalniveaus, zoals bouwblok en buurt. De uitkomsten kunnen worden toegepast voor empirisch onderzoek, morfologisch onderzoek, in capaciteitsbepaling voor gebiedsontwikkelingen en als referentiemateriaal voor toekomstige planvorming.

Vanuit het projectteam, dat verder bestaat uit Martijn Spoon en Johan van der Schuit, schreven Arjan Harbers en Hans Van Amsterdam voor ROMagzine (http://romagazine.nl) over het tot stand komen van de ruimtelijke dichtheden en over de eerste resultaten.