Ruimtelijke en mobiliteitsreacties van werkenden op bedrijfsverplaatsingen. Resultaten van empirisch onderzoek

Publicatie

Het rapport beschrijft een onderzoek naar de reacties van werkenden op de verplaatsing van een bedrijf over circa 20 km. Ruim de helft van de werkenden is 4,5 jaar na de bedrijfsverplaatsing niet van werkgever veranderd en niet verhuisd. De overige werkenden zijn verhuisd en/of van werkgever veranderd of gestopt met werken. De wijze waarop werkenden reageren op een bedrijfsverplaatsing hangt samen met diverse persoons- en huishoudensgebonden kenmerken (zoals leeftijd en huishoudensgrootte), en met kenmerken van het verkeers- en vervoersysteem (zoals afstanden en reistijden tussen diverse woon- en werklocaties). Er worden in Nederland periodiek ruimtelijke inrichtingsvarianten voor (een deel van) Nederland opgesteld, met als doel de mobiliteitsconsequenties ervan vast te stellen. Indien in dergelijke studies wordt verondersteld wordt dat bedrijven worden verplaatst, dient expliciet rekening te worden gehouden met de reacties van werkenden op de bedrijfsverplaatsingen.

Auteurs

Wee GP van

Kenmerken

Publicatietitel
Ruimtelijke en mobiliteitsreacties van werkenden op bedrijfsverplaatsingen. Resultaten van empirisch onderzoek
Publicatiedatum
30 november 1995
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
90125