Ruimtelijke interpolatie van NO- en NO2-concentraties en windsnelheden in Nederland voor 1992

Publicatie

De ruimtelijke verdeling van NO- en NO2-concentraties wordt verkregen door ruimtelijke interpolatie van de jaargemiddelden van concentraties gemeten op een beperkt aantal meetstations. Na een methodologische inleiding over 'medianpolish', 'medianpolish kriging' en het simuleren van ruimtelijk afhankelijke velden, worden deze interpolatie-technieken op jaargemiddelde NO- en NO2-concentraties en op jaargemiddelde windsnelheden uit 1992 over Nederland toegepast. 

Enkele kentallen van de voorspelde concentraties en van de bijbehorende interne betrouwbaarheidsfactoren beschrijven de interpolatie resultaten. Tevens worden deze resultaten geografisch weergegeven op een 5x5 km rooster. Met cross-validatie wordt een benadering van de externe betrouwbaarheid van de median-polish kriging verkregen. Tenslotte worden de resultaten van de median-polish kriging voor de NO- en NO2-concentraties vergeleken met de resultaten van de tot nu toe gebruikte "afstandsinterpolatie".

Auteurs

Dekkers ALM

Kenmerken

Publicatietitel
Ruimtelijke interpolatie van NO- en NO2-concentraties en windsnelheden in Nederland voor 1992
Publicatiedatum
31 oktober 1995
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
90115