Ruimtelijke opgaven in beeld

09-09-2011 | Publicatie

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een ex-ante evaluatie verricht van de ontwerp-Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

Dit rapport bevat achtergrondinformatie bij de ex-ante evaluatie, aan de hand van een uitwerking van de belangrijkste ruimtelijke opgaven in Nederland, de ruimtelijke gevolgen van bepaalde beleidskeuzes en van de bestuurlijke aspecten die met deze beleidskeuzes zijn gemoeid.