Scenario's in kaart

15-09-2004 | Publicatie

Modellen voor ruimtegebruik zijn van belang om inzicht te krijgen in de ruimtelijke gevolgen van beleidsvoornemens of ruimtelijke ingrepen. Ontwerp kan daarbij inspirerende beelden opleveren die het denken over ruimtelijke vraagstukken en het vinden van nieuwe oplossingen daarvoor prikkelen.

Combinatie van model en ontwerp schetst ruimelijke toekomst

Zowel dataonderzoek als ontwerp zijn beproefde manieren om toekomstig ruimtegebruik in kaart te brengen. Een combinatie van deze methodes is daarentegen relatief nieuw. Waar de Ruimtescanner (een kaartontwikkelaar op basis van data en prognoses) voor een gebied bijvoorbeeld een grote mate van onzekerheid aangeeft, kan de ontwerpbenadering (synthese van kennis, analyse en creatieve oplossingen) worden gebruikt om op dat gebied in te zoomen en oplossingsrichtingen te genereren. Deze kunnen vervolgens als optie worden toegevoegd aan de analyses in het ruimtegebruiksmodel. Door de uitwisseling van analyses en mogelijke oplossingsrichtingen kunnen de verschillende benaderingen elkaar zo aanvullen, met als resultaat grondiger, steekhoudender analyses en verfijnde, creatieve oplossingen.

De rapporten worden uitgegeven bij NAi Uitgevers te Rotterdam en zijn te bestellen via de boekhandel, telefonisch bij NAi Uitgevers (010 4401203) en via de website van het NAi.