Scenario’s maken voor milieu, natuur en ruimte: een handreiking

Publicatie

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft op basis van jarenlange ervaring met het maken van toekomstscenario’s een handreiking geschreven. Deze handreiking geeft een overzicht van de belangrijkste stappen die in een scenariostudie kunnen worden gezet, de keuzes die hierbij kunnen worden gemaakt en de mogelijkheden en beperkingen die de keuzes met zich meebrengen. De handreiking is bedoeld voor medewerkers van planbureaus en andere onderzoeksinstellingen, maar kan ook waardevol zijn voor opdrachtgevers van scenariostudies.

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en zijn voorlopers hebben een lange en rijke ervaring met het maken van toekomstscenario’s. De scenariostudies die het PBL uitvoert, zijn vooral gericht op het ondersteunen van het milieu-, natuur- en ruimtelijk beleid op nationaal, Europees en mondiaal niveau. De handreiking 'Scenario’s maken voor milieu, natuur en ruimte' bestaat naast de handreiking zelf uit een checklist en een presentatie.

Overzicht van belangrijkste stappen in een scenariostudie

Deze handreiking, die is gebaseerd op de ervaring van het PBL, geeft een overzicht van de belangrijkste stappen die in een scenariostudie kunnen worden gezet, de keuzes die hierbij kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld over de inzet van verschillende methoden of communicatiemiddelen, en de mogelijkheden en beperkingen die de keuzes met zich brengen. Dit vergemakkelijkt de uitvoering van een scenariostudie en draagt bij aan de kwaliteit en het gebruik ervan.

Nuttig voor verschillende doelgroepen

De handreiking is op de eerste plaats bedoeld voor medewerkers van planbureaus en andere onderzoeksinstellingen die op uiteenlopende beleidsterreinen scenario’s maken. Zij biedt daarnaast waardevolle inzichten voor medewerkers van departementen en andere overheden die als opdrachtgevers van scenariostudies optreden. Verder helpt de handreiking degenen die scenario’s willen gebruiken, bijvoorbeeld om nieuwe beleidsopgaven of -alternatieven te verkennen, beter over de toekomst te communiceren of om de betrokkenheid bij het beleid te vergroten.

Auteurs

Ed Dammers, Susan van ’t Klooster, Bert de Wit, Henk Hilderink, Arthur Petersen & Willemijn Tuinstra||Susan van ’t Klooster||Bert de Wit||Henk Hilderink||Arthur Petersen||Willemijn Tuinstra

Kenmerken

Publicatietitel
Scenario’s maken voor milieu, natuur en ruimte: een handreiking
Publicatiedatum
7 mei 2013
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
713