Second Opinion MKBA RRAAM

Publicatie

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft CPB en PBL gevraagd om een second opinion over de MKBA (maatschappelijke kosten-batenanalyse) RRAAM (Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer).

In 2009 heeft het kabinet een principebesluit genomen voor de verdere ontwikkeling van Almere. Dit is vastgelegd in de RAAM-brief. Daarin heeft het kabinet een drievoudige ambitie geformuleerd voor de nieuwbouw van 60.000 woningen, het realiseren van de bijbehorende ontsluiting en het realiseren van een toekomstbestendig ecologisch systeem (TBES) in het Markermeer-IJmeer.

Deze second opinion is uitgevoerd op basis van de rapportage ‘MKBA RRAAM’ van Ecorys, dd. 22 oktober 2012. Daarbij is tevens gebruik gemaakt van aanvullende documentatie vanuit RRAAM voor zover dat nodig was om de MKBA RRAAM 2012 te begrijpen.

In de notitie gaan we eerst in op de bevindingen van de MKBA zelf (hoofdstuk 2). In de hoofdstukken daarna lichten we de kanttekeningen toe die we in de samenvatting presenteren. In hoofdstuk 3 doen we dat voor de uitgangspunten. In hoofdstuk 4 gaan we in op de kanttekeningen bij de berekende effecten. Hoofdstuk 5, ten slotte, gaat in op de vergelijking met de analyse van CPB en PBL uit 2009 die zo’n prominente rol speelt in de besluitvormingscriteria.

De MKBA levert alleen informatie op voor de onderbouwing van de investering in infrastructuur, niet voor de investering in de omvang en locatie van de nieuwe woningen. De investering in TBES staat betrekkelijk los van de overige investeringen. Gegeven deze beperkingen vinden CPB en PBL dat de MKBA voor de investering in infrastructuur in grote lijnen adequaat is uitgevoerd.

Al met al komt de MKBA tot de conclusie dat de IJmeerlijn een welvaartsverlies oplevert van tussen de 0,5 mld en 1,5 mld euro plus een niet nader gekwantificeerd effect op landschap en natuur. In grote lijnen onderschrijven CPB en PBL deze conclusie.

Auteurs

Gerbert Romijn (CPB), Gusta Renes (PBL), Wilbert Grevers (CPB)

Kenmerken

Publicatietitel
Second Opinion MKBA RRAAM
Publicatiedatum
7 november 2012
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
690