Staat van de stadsrand

12-12-2011 | Publicatie

Een goede ruimtelijke strategie voor de ontwikkeling van stadsrandzones vergt een visie op verstedelijking op lange termijn, over sectorale grenzen heen en op een schaal die de gemeentegrenzen overschrijdt.

De voormalige periferie ligt in veel gevallen allang niet meer aan de rand van de stad, maar eerder centraal in de stedelijke regio. Neem die plekken serieus: beschouw ze niet alleen als gebieden waar we naartoe schuiven wat we in de binnenstad niet willen zien, maar plan en ontwerp ze als volwaardig onderdeel van de nieuwe regionale stad.