Stedelijke bloemkoolwijken blijvend jong

28-06-2014 | Publicatie

Veel stadsbuurten die vanaf de tweede helft van de jaren zeventig tot het begin van de jaren tachtig zijn gebouwd (de zogenaamde bloemkoolwijken), blijven aantrekkelijk voor jonge gezinnen. Deze verkeersluwe, groene - en daarmee gezinsvriendelijke - wijken behoren in de oude steden tot de wijken met het hoogste aandeel kinderen. In de nieuwe steden (de groeikernen) daarentegen zijn deze bloemkoolwijken sterk vergrijsd. Daar vormen de nieuwere wijken voor jonge gezinnen een aantrekkelijker alternatief.

Positieve beoordeling bloemkoolwijken door bewoners

In de vakwereld van stedenbouwkundigen worden de bloemkoolwijken vaak negatief beoordeeld en geassocieerd met verloedering, verrommeling en truttigheid. Een dergelijk oordeel staat in scherp contrast met de positieve beoordeling door bewoners. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de ene bloemkoolwijk de andere niet is. Er bestaan hierbij grote verschillen in ruimtelijke structuur, woningvoorraad en bevolkingssamenstelling. En dat weerspiegelt zich in de waardering door bewoners. Het zijn vooral de oudere bloemkoolwijken, van voor de tweede oliecrisis, die hoog worden gewaardeerd.