SusClime: een simulatiespel over bevolking en ontwikkeling in een bronnen- en klimaat-beperkte 2 landen-wereld

Publicatie

In dit rapport wordt het simulatiespel SusClime geïntroduceerd als een manier om de lange-termijn toekomst te verkennen.

De modelwereld van SusClime is een eenvoudige wereld met twee kapitaalvoorraden, een die goederen produceert (goods producing capital) en een die aan mensen diensten verleent waaronder consumpties (population capital). De vereiste energie wordt geleverd door twee kapitaalvoorraden, waarvan er een is gebaseerd op olie (carbon energy) en een hernieuwde bron (alternative). Investeringen in energiebesparing verminderen de energievraag.

De belangrijke beslissingen in het spel betreffen investeringen, namelijk, de verdeling van geproduceerde goederen over deze vijf kapitaalvoorraden. Bovendien kunnen de twee landen olie verhandelen en leningen sluiten. De uitdaging is om door de demografische transitie heen te geraken door de welvaart per persoon te doen toenemen en om de overgang te maken van olie naar vernieuwbare energiebronnen. Dit laatste is van belang om te verhinderen dat de economie negatieve gevolgen ondervindt van klimaatverandering als gevolg van stijgende CO2-concentraties.

Na de beschrijving van het spel volgen enkele suggestie om systematisch experimenten te doen en op die wijze een beter begrip te krijgen van de manieren waarop culturele waarden de waarneming van mensen en hun gedrag inzake aspecten van duurzame ontwikkeling beïnvloeden.

Auteurs

Vries B de

Kenmerken

Publicatietitel
SusClime: een simulatiespel over bevolking en ontwikkeling in een bronnen- en klimaat-beperkte 2 landen-wereld
Publicatiedatum
30 november 1995
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Engels
Productnummer
90124