Sustainable Development Goals in Nederland - Bouwstenen voor leefomgevingsbeleid voor 2030

Publicatie

Op 25 september 2015 zijn in VN-verband de Sustainable Development Goals (SDG’s) vastgesteld. Deze set van mondiale duurzaamheidsdoelen geldt voor alle landen, dus ook voor Nederland. Nederland heeft op het gebied van natuur en milieu al diverse doelstellingen en beleidsprogramma’s die in lijn zijn met de SDG’s, maar deze vergen nog wel de nodige aanpassing.

Nederlandse beleidskeuzes voor nationale implementatie van SDG’s

De studie verkent de Nederlandse beleidskeuzes voor natuur en milieu die voortvloeien uit de 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (VN).
De kern van de 2030 Agenda zijn de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) en 169 onderliggende targets om deze te operationaliseren. De studie analyseert hoe 41 SDG-targets die betrekking hebben op natuur en milieu, zich verhouden tot bestaande Nederlandse doelstellingen en beleid. Ook verschaft de studie inzicht in een aantal uitdagingen voor de nationale implementatie. Tot slot gaat de studie in op het opzetten van een periodieke review van de nationale implementatie via een monitoringsrapportage.

Aangepaste en nieuwe nationale doelen voor 2030 nodig

Om de SDG’s ook in Nederland te implementeren zal de politiek allereerst haar ambitieniveau voor de lange termijn moeten vaststellen. De implementatie kan vervolgens voortbouwen op bestaande doelstellingen en beleidsprogramma’s, maar deze komen nog niet 1-op-1 overeen met de SDGs. Zo zijn er nieuwe en aangepaste nationale doelen nodig voor 2030.

Samenhang in duurzaamheidsdoelen vergt consistentie in beleid

Voor een succesvolle implementatie is het verder essentieel dat de overheid de samenhang bewaakt en daarmee bijdraagt aan de benodigde coherentie van beleid, zowel tussen de betrokken ministeries als tussen de diverse bestuurslagen.
Daarnaast zal de overheid moeten voorkomen dat het halen van de nationale doelstellingen leidt tot het verplaatsen van productie naar het buitenland en zo tot milieuproblemen elders in de wereld
 

Auteurs

Paul Lucas, Kathrin Ludwig, Marcel Kok, Sonja Kruitwagen

Kenmerken

Publicatiedatum
21 januari 2016
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
1798