Van iedereen hetzelfde naar iedereen genoeg?

12-12-2016 | Publicatie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) denkt na over een herziening van de financiële verhoudingen tussen Rijk en regio, in het bijzonder over de verdeling van het gemeentefonds. Op verzoek van BZK heeft het PBL dit essay geschreven, waarin we nadenken over een alternatieve morele grondslag voor de gemeentefinanciën.

We onderbouwen hierin de stelling dat het gemeentefonds niet langer gebaseerd moet zijn op het idee van gelijke voorzieningen voor alle gemeenten, maar op het idee van een voldoende voorzieningenniveau.