Van monetaire naar fysieke groei - het transformatiemodel - Achtergronddocument bij de Nationale Milieuverkenning 3

Publicatie

Voor de Nationale Milieuverkenningen is een transformatiemodel ontwikkeld, waarmee fysieke scenario's voor de Nederlandse economie kunnen worden afgeleid. Het model is specifiek aangepast voor de Nationale Milieuverkenning 3. Het beschrijft de toekomstige ontwikkeling van de nationale volkshuishouding in fysieke eenheden op basis van twee economische toekomstbeelden (scenario's).

Door dematerialisatie, substitutie- en marktverzadigingsprocessen - met ieder hun eigen trends en dynamiek - wijken de fysieke produktie-omvang en het energieverbruik van een sector in veel gevallen sterk af van de ontwikkeling van de sector in monetaire volume-eenheden zoals toegevoegde waarde.

Er is dus behoefte aan een interface tussen de monetaire ontwikkeling en de fysieke ontwikkeling van de Nederlandse economie. De ontwikkeling van de vraag naar non-energetische grondstoffen geeft een goede indicatie van de ontwikkeling van de fysieke stromen van basis-produkten. Het CPB heeft voor een aantal non-energetische grondstoffen een schatting gemaakt van de lange termijn vraag naar deze grondstoffen.

Het transformatiemodel geeft onder andere op basis van het lange termijn grondstofverbruik een schatting van de fysieke ontwikkeling van de produktie-activiteit van de Nederlandse produktie- en consumptiesectoren. Het transformatiemodel zorgt hiermee voor de koppeling van de economische verkenningen van het CPB met de milieuverkenningen van het RIVM en vormt daarmee het begin van de keten van milieuverkenningen (scenario-input).

Auteurs

Wieringa K , Nieuwenhuijzen JEC van den

Kenmerken

Publicatietitel
Van monetaire naar fysieke groei - het transformatiemodel - Achtergronddocument bij de Nationale Milieuverkenning 3
Publicatiedatum
31 oktober 1995
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
90113