Verdelen van de post-2012 reductiedoelstellingen voor Annex I landen op basis van vergelijkbare inspanningen

02-12-2009 | Publicatie

Dit rapport analyseert de gevolgen van verschillende benaderingen van vergelijkbare inspanningen” op de reductiedoelstellingen van de geïndustrialiseerde (Annex I) landen voor het halen van een totale reductiedoelstelling van alle industrielanden van 30% ten opzichte van 1990 niveau. Voor de EU geldt dat alleen de meer ambitieuze belofte in lijn zou zijn met de vergelijkbare reductie-inspanningen. Voor de VS geldt dat zelfs de huidige versie van de besproken nationale wetgeving minder ambitieus is dan de berekende reducties.

Reductiedoelstelligen van geïndustrialiseerde landen

In 2007 kwamen de EU landen overeen dat de broeikasgasemissies in 2020 met 30% moeten zijn teruggedrongen als bijdrage aan een algemene en alomvattende klimaatovereenkomst voor de periode na 2012. Voorwaarde is dat andere geïndustrialiseerde (Annex I) landen zich verplichten tot "vergelijkbare" reductieinspanningen. Dit rapport analyseert vervolgens de gevolgen van verschillende benaderingen van "vergelijkbare inspanningen" op de reductiedoelstellingen van Annex I landen. We vergelijken de uiteindelijke doelstellingen met laatste reductievoorstellen (‘pledges’) zoals deze zijn ingediend door Annex I landen.

Update van eerdere studie

Het rapport updates onze eerdere studie over vergelijkbare reductie-inspanningen. De belangrijkste updates bevatten een aangepast referentiescenario inclusief de effecten van de economische crisis. Daarnaast zijn er twee alternatieve benaderingen toegevoegd, namelijk de Multi-criteria formule op basis van de Europese Commissie en gelijke marginale kosten plus inkomen.

De belangrijke elementen bij bepalen reductiedoelstelling

Uit de resultaten van de analyses blijkt dat verschillende elementen belangrijk zijn voor de afzonderlijke landen bij het bepalen van de reductiedoelstellingen:

  1. de benaderingen van "vergelijkbare inspanningen" zijn erg belangrijk voor landen die afwijken van het gemiddelde (bijvoorbeeld Canada, Rusland);
  2. de start van de berekeningen, bijv. 2006/7/8 of van de Kyoto doelstelling is heel belangrijk voor landen met een toename van de emissies (bijv. VS, Canada) of landen met een verminderde emissies (bv. Rusland, Oekraïne);
  3. regels over het landgebruik zijn erg belangrijk voor landen met grote arealen bossen.

Voldoende reductie voor 2 °C klimaatdoel?

Ten slotte zijn de huidige pledges onvoldoende om de totale reductiedoelstelling van 25 tot 40% aan broeikasgasemissies in 2020 ten opzichte van het niveau van 1990 te bereiken. Deze reductiedoelstelling is noodzakelijk om uiteindelijk het 2 °C klimaatdoel te halen. Maar de strengheid van de huidige reductievoorstellen van de afzonderlijke landen verschillen aanzienlijk ten opzichte van de berekende reductiedoelstellingen van de verschillende "vergelijkbare inspanningen" benaderingen. Voor de EU geldt dat alleen de meer ambitieuze belofte in lijn zou zijn met de vergelijkbare reductie-inspanningen. Voor de VS geldt dat zelfs de huidige versie van de besproken nationale wetgeving minder ambitieus is dan de berekende reducties.