Vergrijzing heeft effecten op woningmarkt en woningvoorraad

21-12-2012 | Publicatie

De toename van het aantal ouderen in de nabije toekomst heeft een aanzienlijk negatief effect op de dynamiek op de woningmarkt. Dit komt vooral door de veranderende persoonlijke omstandigheden van deze ouderen. Zo zijn de huidige ouderen vaker huiseigenaar dan de ouderen van vroeger. Omdat huiseigenaren doorgaans minder verhuizen dan huurders zijn de ouderen nu nog honkvaster dan vroeger. Dit zet lokale woningmarkten verder op slot.

Daarnaast stelt de vergrijzing eisen aan de kwaliteit van de bestaande woningen en woonomgeving. Aangezien een toenemend aantal ouderen een eigen woning bezit, zijn deze ouderen zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van hun woning aan hun toenemende beperkingen op latere leeftijd.