Verhuiswensen uit het Woononderzoek Nederland 2006

24-10-2007 | Publicatie

De intentie om te verhuizen hangt sterk samen met de levensfase: jonge mensen en alleenstaanden overwegen vaker een verhuizing. Verder spelen ook kenmerken van de huidige woonsituatie een rol. Huurders willen vaker verhuizen dan bewoners van koopwoningen. Bij de wens om te verhuizen wordt de huidige woonsituatie afgezet tegen de gewenste woonsituatie. De helft van de mensen die willen verhuizen vindt de huidige woning te klein. Daarnaast willen veel mensen een woning kopen. Voor de nieuwe woning, die een verbetering van de woonsituatie moet betekenen, is men bereid een hogere prijs te betalen.