Verslag lezing Hans Bruyninckx

17-03-2016 | Publicatie

Verslag van de lezing die prof. Hans Bruyninckx hield voor de PBL-Academie op 17 februari 2016. Titel van de lezing was: 'De ontluikende Europese transitieagenda'.

Bruyninckx gaat in op 'Het milieu in Europa – toestand en verkenningen' een publicatie uit 2015 van het Europees Milieuagentschap (EEA) waar hij directeur van is. Hierin evalueert het EEA de milieutrends uit het verleden en verkent het de toekomst en geeft informatie voor het Europese milieubeleid tussen 2015 en 2020/2030. In het tweede deel van de lezing staat de langetermijnopgave tot 2050 centraal.

Na afloop reageert Arthur Mol (rector-magnificus van de Wageningen Universiteit) op de lezing en legt daarbij de nadruk op de politieke en maatschappelijk noodzaak van duurzaamheidstransities met een langetermijnperspectief.