Verslag lezing Marten Scheffer

16-11-2015 | Publicatie

Verslag van de lezing die Marten Scheffer op 14 oktober 2015 hield voor de PBL Academie. Titel van zijn lezing: 'Anticipating Critical Transitions'.

In zijn lezing verkende Scheffer de overeenkomsten tussen ecologische en maatschappelijke systemen. Dr. Pieter Boot, sectorhoofd Klimaat, Lucht en Energie bij het PBL, was coreferent bij de PBL-Academielezing. Pieter Boot ging vooral in op het energiesysteem en de door de politiek en maatschappij zo gewenste energietransitie.

De voertaal is Nederlands.