Verslag symposium en review van de Monitor Duurzaam Nederland 2009

10-11-2009 | Publicatie

De Monitor Duurzaam Nederland (gepubliceerd in februari 200) is een sterke eerste stap, maar behoeft nog wel het nodige verbeterwerk. Zo moet de focus worden aangescherpt en moeten doelstellingen en randvoorwaarden voor een duurzaam beleid helder worden geformuleerd. Dat waren de belangrijkste aanbevelingen van wetenschappers en beleidsmakers tijdens een symposium over de monitor, dat op 15 oktober 2009 plaatsvond in de Haagse Nieuwe Kerk. Het verslag, inclusief wetenschappelijke review van de Monitor Duurzaam Nederland, is als pdf beschikbaar.

Deze publicatie is uitsluitend digitaal beschikbaar.