Voorwaarden voor groene groei

10-04-2012 | Publicatie

Vergroening van de economie draagt bij aan de versterking van de economische structuur van Nederland en kan tegelijkertijd ook geld voor de begroting opleveren. In dit artikel gaat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in op het belang van groene groei voor Nederland en benoemt het vijf belangrijke voorwaarden om vergroening van de economie te realiseren.

Groene groei: een kwestie van economische structuurversterking

Op verzoek van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA heeft het PBL een bijdrage over vergroening van de economie geleverd aan het themanummer van de Christen Democratische Verkenningen over duurzame ontwikkeling. In dit artikel plaatst het PBL de vergroeningsopgave in het licht van de benodigde hervormingen om de economische structuur te versterken. Omdat Nederland een energie-intensieve economie heeft en een belangrijke importeur en exporteur van grondstoffen is, is Nederland meer dan gemiddeld gebaat bij het vergroenen van de economie. Belangrijke voorwaarden om dit te realiseren zijn:

  • een visie en stabiel beleid vanuit de overheid;
  • kosten van milieugebruik meenemen in de prijzen;
  • afschaffen van perverse prijsprikkels voor milieu;
  • dynamische regulering;
  • duurzame innovatie.