Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Wat te verwachten van de energieke samenleving?

Artikel | 11-05-2018

De gedachte dat maatschappelijke actoren zelf actief aan milieu- en leefomgevingsbeheer willen bijdragen heeft breed wortel geschoten bij de Nederlandse overheid. Daaraan gekoppeld leeft de overtuiging dat door minder te sturen en door meer te faciliteren de overheid kan zorgen voor een breed gedragen duurzaam milieu-en leefomgevingsbeleid.

Dit artikel gaat in op de vraag wat we kunnen verwachten van de energieke samenleving als het gaat om de bereidheid van burgers om financieel bij te dragen aan agrarisch natuurbeheer en meer te betalen voor ‘groene’ producten.

Auteur(s)Jetske Bouma, Erik Ansink en Mark Koetse
Publicatiedatum11-05-2018
PublicatieMilieu, mei 2018