Wat te verwachten van de energieke samenleving?

11-05-2018 | Publicatie

De gedachte dat maatschappelijke actoren zelf actief aan milieu- en leefomgevingsbeheer willen bijdragen heeft breed wortel geschoten bij de Nederlandse overheid. Daaraan gekoppeld leeft de overtuiging dat door minder te sturen en door meer te faciliteren de overheid kan zorgen voor een breed gedragen duurzaam milieu-en leefomgevingsbeleid.

Dit artikel gaat in op de vraag wat we kunnen verwachten van de energieke samenleving als het gaat om de bereidheid van burgers om financieel bij te dragen aan agrarisch natuurbeheer en meer te betalen voor ‘groene’ producten.