Welvaart en leefomgeving, een scenariostudie voor Nederland in 2040

Publicatie

De nu nog toenemende druk op de fysieke leefomgeving vlakt na 2020 naar verwachting af, doordat de bevolking dan minder snel zal groeien. Hierdoor neemt de extra ruimtevraag voor wonen, werken en mobiliteit af. Herstructurering en kwaliteit van woonwijken en bedrijfsterreinen is belangrijk. Een aantal knelpunten zal na 2020 juist urgenter worden. Zo zullen in bepaalde wijken, vooral in de grote steden, de sociale en leefbaarheidsproblemen de komende decennia naar verwachting toenemen. Dit is de belangrijkste bevinding uit een gezamenlijke studie 'Welvaart en leefomgeving, een scenariostudie voor Nederland in 2040’ van het Centraal Planbureau, het Milieu-en Natuurplanbureau en het Ruimtelijk Planbureau.

Afname bevolkingsgroei biedt ruimte voor andere eisen aan leefomgeving

Nederland verandert door trends als individualisering, vergrijzing, migratie en (inter)nationale economische ontwikkelingen. Hoe verandert Nederland in de komende decennia, tot 2040 en welke krachten beïnvloeden die ontwikkeling het meest? Omdat de periode tot 2040 te lang is en te zeer bepaald wordt door onzekere factoren om voorspellingen te kunnen doen, worden deze vragen verkend aan de hand van vier scenario’s.

Met deze studie brengen het Centraal Planbureau, het Milieu- en Natuurplanbureau en het Ruimtelijk Planbureau in kaart wat de mogelijke veranderingen zijn en wat zij kunnen betekenen voor de fysieke leefomgeving: de omgeving waarin huidige en toekomstige generaties moeten leven, wonen en werken.

Dat gebeurt voor de thema’s: wonen, werken, mobiliteit, landbouw, energie, milieu, natuur en water. Ook de regionale verschillen, het ruimtebeslag en de toekomst van de grote steden en het landelijk gebied worden in hoofdlijnen verkend.

Auteurs

MNP, CPB, RPB

Kenmerken

Publicatietitel
Welvaart en leefomgeving, een scenariostudie voor Nederland in 2040
Publicatiedatum
29 september 2006
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
91810