Welvaart heeft geen kleur

15-09-2016 | Publicatie

Het bruto binnenlands product (bbp) geeft een onvolledig beeld van welvaart. De consequenties voor onder andere natuur en milieu (hier, nu, elders en later) blijven buiten beeld. Dat pleit voor het werken met een set van indicatoren die zowel de positieve als de negatieve gevolgen van een activiteit of beleidsvoornemen zichtbaar maakt.

Brede welvaart

Welvaart is economenjargon voor het plezier dat mensen beleven aan de relatief beperkt beschikbare goederen en diensten. Dat plezier of die behoeftebevrediging is niet direct meetbaar. Daarom wordt in de praktijk vaak het bpp - de hoeveelheid geproduceerde goederen en diensten  - als een indicator voor welvaart beschouwd. Meer productie suggereert dan meer welvaart. Met die conclusie moeten we echter voorzichtig zijn, want het bbp registreert lang niet alles wat de welvaart van mensen bepaalt. Mensen bepalen zelf welke doelen of behoeften zij nastreven. Omdat in beginsel geen enkele behoefte wordt uitgesloten, spreken vooraanstaande economen van een ‘breed welvaartsbegrip’. Meer vrije tijd, een uitbreiding van de sociale zekerheid of het behoud van de Waddenzee kunnen dus net zo goed bijdragen aan de welvaart als een toename van het beschikbare inkomen. Welvaart is zo beschouwd ‘leeg’ en heeft zeker geen kleur.

Dit artikel is verschenen in het themanummer Groene Welvaart (september 2016) van het Tijdschrift Milieu.